Green Forum söker en Quality and Compliance Controller

Vill du arbeta med att stötta den gröna rörelsen globalt och vara med att bygga vår organisation starkare? Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu en Quality and Compliance Controller.

Green Forum arbetar internationellt med att stötta uppbyggnaden av långsiktigt uthålliga demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar. Vi gör detta genom att arbeta med Grön Politisk rörelse samt aktörer som arbetar för demokratiska flerpartisystem. Vi arbetar och driver program tillsammans med partners i Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Green Forum har under det senaste året expanderat och är nu i behov av att stärka den interna organisationen ytterligare inom partneruppföljning, organisationsbedömningar samt kapacitetsutveckling av partners inom avtalsefterlevnad samt intern styrning och kontroll.

Arbetsuppgifter:

  • Följa upp att Green Forum och partnerorganisationer följer avtal och rutiner
  • Organisationsbedömningar av Green Forums partners i relation till intern styrning och kontroll samt finansiella system och rutiner.
  • Kapacitetsutveckling av partners baserat på organisationsbedömningar.
  • Bedöma partners finansiella rapporter, revisionsrapporter och underlag från partners. Föreslå kapacitetsutvecklingsinsatser för partners samt följa upp detta.
  • Utvärdera, Utveckla/uppdatera nuvarande handböcker och rutiner i relation till finansiärers krav

 

Vi söker
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, inom t.ex. Ekonomi, juridik, internationell utveckling eller liknande samt minst två års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Vi ser gärna att du arbetat med internationell verksamhet och/eller projektfinansierad verksamhet. Du har erfarenhet av organisationsbedömningar och organisationsutveckling. Du talar och skriver svenska och engelska flytande och har med fördel kunskap inom ytterligare ett språk såsom franska och/eller ryska. Som person är du noggrann, strukturerad och har förmågan att se förbättringsområden. Du har erfarenhet av avtalsuppföljning, läsa och bedöma revisionsrapporter samt kapacitetsutveckling.

Då arbetsplatsen är liten är de personliga relationerna och egenskaperna särskilt viktiga. Green Forum vet att olika erfarenheter är utvecklande och bidrar till en modern och mänsklig arbetsplats. Vi välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller etnisk eller religiös tillhörighet. Vi utgår ifrån att du delar den gröna rörelsens värderingar. Vi har en ambition att utveckla och förbättra vår verksamhet så vi söker dig som vill vara med oss på denna resa.

Tjänsten är en 50% projektanställning tom 31/12 2020 med möjlighet till förlängning. Green Forum är en insamlingsstiftelse anknuten till Miljöpartiet de gröna. På Green Forum tillämpar vi 35 timmars arbetsvecka vid heltid. Internationella resor förekommer.

Vi arbetar för att få till en snabb rekrytering och tillsättning med start så snart som möjligt. Vi kan komma att kalla till intervjuer och tillsätta tjänsten även under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan!

Skicka ansökan till info@greenforum.se, senast 4 december 2019. Märk din ansökan med ”Ansökan Quality and Compliance Controller”.

För frågor om tjänsten kontakta generalsekreterare Therese Näsman. +46737065500