Green Forum söker Projektledare Afrika – vikariat

Vill du arbeta med att stötta den gröna rörelsen globalt samt arbeta med ungas deltagande i politiken? Till vårt kontor i Stockholm söker vi en Projektledare till våra Afrika-program för ett vikariat på 16 månader.

Green Forum arbetar internationellt med att stötta uppbyggnaden av långsiktigt uthålliga demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar. Vi gör detta genom att stötta gröna politiska rörelser samt aktörer som arbetar för demokratiska flerpartisystem. Vi arbetar och driver program tillsammans med partners i Östeuropa, Afrika och Latinamerika. En av våra medarbetare går på tjänstledighet och Green Forum söker därför en ersättare under en 16 månaders period.

Vi söker dig som vill arbeta för att stärka demokrati genom partiutveckling, samt unga och kvinnors inflytande i politiken och beslutsfattande. Du kommer leda Programmet Program for Young Politicians in Africa samt arbeta i programmet Policy and Organisational Support Program. Båda programmen är så kallade flerpartiprogram där vi samverkar med andra politiskt anknutna organisationer. Arbetet inkluderar resor till länder som Zambia, Malawi, Demokratiska Republiken Kongo och Madagaskar.

Vi är ett litet team som tillsammans bygger organisationen. Detta innebär att vi alla får ta gemensamt ansvar för kansliets olika uppgifter. På Green Forum erbjuder vi möjligheten att vara en del av att utveckla metoder, nya projekt och organisationens strukturer och rutiner. Din främsta uppgift blir att projektleda och utveckla våra program i Afrika. Utöver detta kan tjänsten innebära projektutveckling, finansiell uppföljning och organisationsbedömningar.

Arbetsuppgifter:

 • Projektledning
 • Handläggning av partners och projekt
 • Kapacitetsutveckling, arrangera och facilitera workshops
 • Budgetering, resultatuppföljning och rapportering
 • Bedöma partners finansiella rapporter, revisionsrapporter och underlag från partners
 • Organisationsbedömningar
 • Ta fram interna policydokument

Vi söker
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, inom t.ex. statsvetenskap, global utveckling, hållbar utveckling, ekonomi eller liknande samt minst tre års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Vi ser gärna att du arbetat med internationell verksamhet och/eller projektfinansierad verksamhet, gärna med partiutveckling samt unga och kvinnors deltagande.

Du

 • har erfarenhet av projektarbete, handläggning av projekt och kapacitetsutveckling.
 • talar och skriver flytande svenska, engelska och med fördel franska och bör kunna facilitera workshops på alla språk.
 • gärna erfarenhet av partneruppföljning, organisationsbedömningar samt kapacitetsutveckling av partners inom avtalsefterlevnad samt intern styrning och kontroll
 • delar den gröna rörelsens värderingar
 • har gärna varit politiskt engagerad i den gröna rörelsen i Sverige
 • erfarenhet av att arbeta med Afrika

Då arbetsplatsen är liten är de personliga relationerna och egenskaperna särskilt viktiga. Green Forum vet att olika erfarenheter är utvecklande och bidrar till en modern och mänsklig arbetsplats. Vi välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller etnisk eller religiös tillhörighet. Vi utgår ifrån att du delar den gröna rörelsens värderingar. Vi har en ambition att utveckla och förbättra vår verksamhet så vi söker dig som vill vara med oss på denna resa.

Tjänsten är ett vikariat på 100% i 16 månader. Green Forum är en insamlingsstiftelse anknuten till Miljöpartiet de gröna. På Green Forum tillämpar vi 35 timmars arbetsvecka vid heltid. Internationella resor förekommer. Green Forum är anslutna till arbetsgivaralliansens kollektivavtal för ideella organisationer.

Skicka ansökan till info@greenforum.se, senast 16 februari 2020. Märk din ansökan med ”Ansökan projektledare Afrika – vikariat”.

För frågor om tjänsten kontakta generalsekreterare Therese Näsman. +46737065500